Bc. Sandra PETRÁŠOVÁ

Master's thesis

Analýza vlivu čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím metody LEADER na rozvoj venkova Olomouckého okresu

Analysis of the impact of subsidies from the Rural Development Programme through LEADER method for rural development of the Olomouc district.
Anotácia:
Cílem diplomové práce bylo analyzovat vliv čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím metody LEADER na rozvoj venkova Olomouckého okresu. Sledovány byly obce okresu Olomouc s počtem obyvatel mezi 1 000 až 2 000 obyvatel. Zkoumané obce jsou členy MAS Bystřička o.p.s., MAS Uničovsko o.p.s., MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s., MAS Region HANÁ o.s., MAS Občané pro rozvoj venkova …viac
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze the impact of subsidies from Rural Development Programme through LEADER method for rural development of the Olomouc district. The analysis focuses on municipalities from The Olomouc district in the size between 1000 and 2000 inhabitants. These municipalities are members of six local action group. MAS Bystřička o.p.s., MAS Uničovsko o.p.s., MAS Moravská cesta (Litovelsko …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
Zverejniť od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRÁŠOVÁ, Sandra. Analýza vlivu čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím metody LEADER na rozvoj venkova Olomouckého okresu. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 0y1oih 0y1oih/2
13. 12. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.