Ing. Lukáš Korsák

Bakalářská práce

Tradiční a nové nástroje řízení rizika na finančním trhu

Traditional and new tools for risk management in the financial market
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze and evaluate traditional and new tools for risk management in the financial market compare them and show their advantages and disadvantages. The first part deals with definition and dividing of financial risk. The second part is aimed at traditional tools for risk management (forwards, futures, plain vanilla options a swaps) and their use in currency risk management …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je spracovať a vyhodnotiť tradičné a nové nástroje riadenia rizika na finančnom trhu, porovnať ich a posúdiť ich výhody a nevýhody. Prvá časť sa venuje definícii finančného rizika a jeho rozdeleniu. Druhá časť sa venuje tradičným nástrojom riadenia rizika, čo sú termínované finančné deriváty (futures, forwardy, plain vanilla opcie a swapy) a ich využitiu pri riadení …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance