Bc. Veronika Šiftová

Master's thesis

Koncepce cestovního ruchu v pojetí regionálního rozvoje

Instead of turism in regional development concepts
Anotácia:
Má diplomová práce pojednává o koncepci cestovního ruchu a o její roli v regionálním rozvoji hodnocených v rámci pojetí regionálního rozvoje. Hlavní část práce je věnována analýze obecně pojaté politiky cestovního ruchu. Je orientována k objasnění místa cestovního ruchu v rozvoji regionů pojímaném jako základ pro jejich rychlejší rozvoj. Zároveň jsem soustředila pozornost ke specifikaci role krajských …viac
Abstract:
My Diploma Thesis is dealing with the concept of tourism and its role in the regional development assessed in the framework of the sustainable development conception.The main part of the mentioned thesis is dedicated to the analysis of the tourism industry general policy. It is oriented to the explanation of the tourism industry role of the tourism industry in the regional development principles implementation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2016
  • Vedúci: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní