Bc. Jana CEEOVÁ

Diplomová práce

Rekonstrukční 3D vizualizace zaniklé obce - případová studie Přísečnice

Reconstructive 3D vizualization of the former settlement - a case study of Přísečnice town
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením rekonstrukčního 3D modelu Přísečnice a okolí. První část se věnuje problematice důvodů zániku sídel a Přísečnice. Ve druhé je vymezení území, jeho poloha a geografická charakteristika. Nejdůležitější část práce se zabývá 3D modelováním a jeho významu v geografickém výzkumu. V teoretické části je vytvořen přehled metod používaných při modelování. Praktická část se …více
Abstract:
The thesis deals with creating reconstructive 3D model of Přísečnice town and its environs. The first part focuses on reasons of settlement and Přísečnice extinction. In the second part there is the delimitation of the study region, its location and geographical characteristic. The main part of this thesis deals with 3D modeling and its significance in geographical research. In the theoretical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CEEOVÁ, Jana. Rekonstrukční 3D vizualizace zaniklé obce - případová studie Přísečnice. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 06. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta