Theses 

Analýza a zhodnocení efektivnosti investice – Bc. David Štolc

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. David Štolc

Bakalářská práce

Analýza a zhodnocení efektivnosti investice

Analysis and evaluation of investment efficiency

Anotace: Tato práce je zaměřena na téma efektivnost investice a její zhodnocení. Poukazuje na důležitost pečlivé analýzy a správnou aplikaci hodnotících metod. Investice jsou úzce spjaty s dlouhodobým fungováním každé společnosti či podniku a proto je nezbytně nutné nepodcenit žádné z jejích aspektů. Tato práce se zaměřuje na investici společnosti Realitní fond Praha, a. s. do nákupu nemovitostí ve Španělsku. Cílem vedení této společnosti bylo zhodnotit své kapitálové prostředky na samovolném nárůstu cen nemovitostí, které byly radikálně sníženy hypoteční krizí v roce 2008.

Abstract: This thesis is focused on the efficiency of investments and its evaluation. It highlights the importance of careful analysis and proper application of evaluation methods. Investments are closely associated with long term operation of any company or enterprise and therefore it is absolutely necessary not to underestimate any of its aspects. This work focuses on investment of the company Realitní fond Praha, a. s. to purchase property in Spain. The aim of the management of the company was to assess its capital resources on spontaneous increase in property prices, which have been drastically reduced by the mortgage crisis in 2008.

Klíčová slova: Investice, Zhodnocení, Analýza prostředí, Metody hodnocení investic, Nemovitosti, Nákup, prodej, efektivita

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michal Blahout
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz