Eliška TOLAROVÁ

Bakalářská práce

Etapová dlouhodobá hra jako motivační prostředek v programu školy v přírodě.

Long-stage game as a motivational device of school program in the nature.
Anotace:
Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku motivace u dětí, a tvorby dlouhodobých her na škole v přírodě. Hra popisovaná v této bakalářské práci bude následně sloužit k tomu, aby děti byly při hrách aktivní a vhodně tak trávily svůj volný čas jak na škole v přírodě (dále jen švp), tak i mimo školu. Realizace byla provedena v září roku 2011 v ŠvP Sklárně u Žihle, kam jezdí mnoho škol (základní …více
Abstract:
My bachelor work is focused on problematics of children's motivation and creation of long-term games at School in nature. Game described in my thesis (opět ten samy problém) aims to children activity and teach them to spend full time both at Shool in nature (SiN) and outside of school. Realization was in September of 2011 at SiN Sklárna u Žihle. SiN Sklárna u Žihle is visited both primary school and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kolovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOLAROVÁ, Eliška. Etapová dlouhodobá hra jako motivační prostředek v programu školy v přírodě.. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport