Theses 

Předškolní věk jako důležitý mezník ve výchově dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami – Jarmila HUDEČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jarmila HUDEČKOVÁ

Bakalářská práce

Předškolní věk jako důležitý mezník ve výchově dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Preschool as the important milestone in the upbringing of children with special educational needs

Anotace: Tématem mé bakalářské práce je Předškolní věk jako důležitý mezník ve výchově dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami Bakalářská práce se zabývá výchovou a vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je popsána ontogeneze u zdravých dětí a dětí se zdravotním postižením. Druhá kapitola uvádí specifika výchovy dítěte se zdravotním postižením. Třetí kapitola objasňuje terminologické vymezení pojmů mentální retardace, dětského autismu a kombinovaných vad. Praktická část mé práce je věnována kazuistikám dětí s kombinovanými vadami v předškolním věku a jejich pozorováním po dobu dvou let v prostředí MŠ. Tato část prezentuje výsledky kvalitativního výzkumu, jehož cílem bylo posoudit rozvoj vybraného vzorku dětí v pozorovaných oblastech.

Abstract: The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter describes the ontogeny in healthy children and children with disabilities. The second chapter presents the specifics of raising a child with disabilities. The third chapter explains the terminology of mental retardation, childhood autism and multiple impairments. The practical part of my work concentrates on case reports of children of preschool age with multiple disabilities and their observation over two years in the pre-school environment. This section presents the results of qualitative research whose aim was to assess the development of the sample of children in the observed areas.

Klíčová slova: dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální vzdělávací plán, mentální retardace, dětský autismus, kombinované vady, kazuistiky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
  • Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40907 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HUDEČKOVÁ, Jarmila. Předškolní věk jako důležitý mezník ve výchově dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz