Matej Kminiak

Bakalářská práce

Využití metody testy řízeného vývoje software při implementacích ERP

Using the method based on software development driven by tests in ERP implementations
Abstract:
The Bachelor’s thesis focuses on using the method based on Test-Driven Development (TDD) in implementation of ERP systems. After theoretical definitions about implementation of ERP systems, I will introduce the model, which has been created to estimate costs of not creating automated tests. Test automatization is an essential part of TDD. Thanks to this model, which is using differentially adjustable …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá využitím metódy testami riadeného vývoju (ďalej len TDD) pri implementácií ERP systému. Po teoretickom priblížení problematiky implementácie ERP systémov predstavím model, ktorý som zostrojil na ocenenie nákladov pri nevyužívaní automatických testov. Automatizácia testov je esenciálnou súčasťou metódy TDD. Vďaka tomuto modelu, ktorý pri výpočte zohľadňuje rôzne nastaviteľné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Kamil Sáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta