Matej Kminiak

Bachelor's thesis

Využití metody testy řízeného vývoje software při implementacích ERP

Using the method based on software development driven by tests in ERP implementations
Abstract:
The Bachelor’s thesis focuses on using the method based on Test-Driven Development (TDD) in implementation of ERP systems. After theoretical definitions about implementation of ERP systems, I will introduce the model, which has been created to estimate costs of not creating automated tests. Test automatization is an essential part of TDD. Thanks to this model, which is using differentially adjustable …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá využitím metódy testami riadeného vývoju (ďalej len TDD) pri implementácií ERP systému. Po teoretickom priblížení problematiky implementácie ERP systémov predstavím model, ktorý som zostrojil na ocenenie nákladov pri nevyužívaní automatických testov. Automatizácia testov je esenciálnou súčasťou metódy TDD. Vďaka tomuto modelu, ktorý pri výpočte zohľadňuje rôzne nastaviteľné …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Reader: Ing. Kamil Sáček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta