Bc. Jana Machová

Diplomová práce

Specifické učební styly studentů a odpovídající strategie učení se zaměřením na výuku angličtiny

Specific learning styles of students and appropriate learning strategies with a focus on learning and teaching English
Anotace:
Diplomová práce se zabývá různým pojetím učení, osobností žáka, jeho stylem učení, teorií mnohočetných inteligencí a strategiemi učení. Teoretická část se opírá především o odbornou literaturu. Blíže charakterizuje jednotlivé fáze procesu učení a žákovo pojetí učení. Dále poskytuje hlubší náhled na teorii mnohočetných inteligencí, některé typologie preferovaných stylů učení a strategie učení cizímu …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with various concepts of learning, the student's personality, his or her learning style, the theory of multiple intelligences and learning strategies. The theoretical part is primarily based on foreign expert writers. The different stages of learning process and pupil learning environment are characterized in more detail. Farther is provided deeper view of the theory of multiple …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta