Bc. Petr Cipra

Bakalářská práce

Veřejný prostor v sousedství optikou sociálního kapitálu

Neighbourhood public space from social capita point of view
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá veřejným prostorem a jeho širší vazbou na sousedskou úroveň města. Pro vztah mezi fyzickým prostorem a sociální rovinou s ním související využívá konceptu sociálního kapitálu, jenž se může formovat v závislosti na podobě prostoru. Může se zdát, že právě sociální kapitál v současnosti čelí odpoutávání od fyzických prostor, takže ubývá významnost fyzicky zakořeněných sociálních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with public space and its broader relations with the neighbourhood level of the city. The concept of social capital that can be formed depending on the form of space is used to illustrate the relations between physical space and its social consequences. Speaking of social capital, this concept lately deals with detachment from its spacial basics. Thus, the importance of spacial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: MSc Lívia Gažová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Sociální antropologie