Bc. Ivo Fukala

Bachelor's thesis

Redoxní stav buňky v regulaci metabolismu

Redox status of cell in regulation of metabolism
Abstract:
Redoxní stav buňky je určen působením buněčných redukčních systémů a silných oxidantů na vnitřní prostředí buňky. Redoxní senzory jsou schopny redoxní stav vnímat a odpovídat na jeho změnu. Výsledkem může být tvorba stresových proteinů, změny v respiračním řetězci nebo aktivace pohybu buňky. Cílem této bakalářské práce je shrnout současné poznatky o bakteriálních senzorových systémech pro kyslík a …more
Abstract:
The redox status of a cell is determined by the functioning of cellular reducing systems and strong oxidizing agents on the inner environment of a cell. The redox sensors are able to sense the redox status and respond to changes in it. This can result in a production of stress proteins, changes in a respiratory chain or an activation of cell movement. The main goal of this thesis is to summarize the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.