Bc. Michaela VOŘÍŠKOVÁ

Diplomová práce

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi

Therapy in anti-drug community oriented on mothers with children
Anotace:
Práce se zabývá léčbou drogově závislých v terapeutické komunitě se specifickou cílovou skupinou, a to matky s dětmi. V České republice je jen jedna komunita, která se speciaizuje na tuto cílovou skupinu, a to terapeutická komunita Karlov v Jižních %Cechách, která spadá pod občanské sdružení Sananim.
Abstract:
The whole piece has been treating drug addicts in a therapeutic community with a specific target group focused on mothers with children. In the Czech Republic is only one community specialized on this target group. It is a therapeutic community in South Bohemia Karlov, which is under civic association SANANIM.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2012
Zveřejnit od: 18. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Černý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOŘÍŠKOVÁ, Michaela. Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Dě-Ov