Theses 

Projekt dům s pečovatelskou službou s bezbariérovým přístupem a užíváním ze systému Porotherm. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Šumava.) – Adéla SMAZALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Adéla SMAZALOVÁ

Bakalářská práce

Projekt dům s pečovatelskou službou s bezbariérovým přístupem a užíváním ze systému Porotherm. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Šumava.)

Project of nursing home with wheelchair access and use of Porotherm (The project is intended for building permits, the area of Šumava)

Anotace: Předložená bakalářská práce se zabývá projektem domova s pečovatelskou službou určeným pro stavební povolení dle platné vyhlášky č. 62/2013. Cílovou skupinou mé práce jsou osoby s omezenou schopností pohybu, osoby nepohyblivé a osoby pokročilého věku. Od toho se odvíjí dispoziční a provozní řešení celé budovy. Projekt respektuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Při návrhu stavebního díla bylo použito moderních materiálů. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012, návrh a posouzení krovu v programu Fin10.

Abstract: The present work deals with the project of home with nursing services intended for building permits under valid notice No. 62/2013. The target group of my work are people with limited mobility, immobile persons and the elderly. Consequently there is the layout and operational solutions throughout the building. The project respects the general technical requirements to ensure barrier-free use of buildings. Modern materials have been used for designing the building. The drawing part has been created in AutoCAD 2012 design and assessment of the truss in the Fin10.

Klíčová slova: dokumentace pro stavební povolení, novostavba, domov s pečovatelskou službou, bezbariérové řešení, systém Porotherm

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54490 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

SMAZALOVÁ, Adéla. Projekt dům s pečovatelskou službou s bezbariérovým přístupem a užíváním ze systému Porotherm. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Šumava.). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:17, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz