Tereza BAČÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Vývoj metody pro stanovení donepezilu metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí

Method development for determination of donepezil by liquid chromatography with mass spectrometry
Anotácia:
Cílem bakalářské práce bylo vyvinout a validovat metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí pro stanovení donepezilu a jeho dvou metabolitů v séru. Chromatografická analýza probíhala na kapalinovém chromatografu Waters Acquity UPLC systém ve spojení s tandemovým hmotnostním detektorem XEVO TQD. Separace látek probíhala na koloně Acquity UPLC RP BEH C18 za použití gradientové …viac
Abstract:
The aim of the Bachelor?s thesis was to develop and validate a method of high-performance liquid chromatography with mass spectrometry for determination donepezil and two of its metabolites in serum. The chromatographic analysis was performed on a liquid chromatograph Waters Acquity UPLC system in connection with a XEVO TQD tandem mass detector. The substance separation was performed on an Acquity …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zverejniť od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Romana Uřinovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAČÁKOVÁ, Tereza. Vývoj metody pro stanovení donepezilu metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta