Bc. Pavlína Zedníková

Bakalářská práce

The Role of English in Parents' Choice of Primary School

The Role of English in Parents' Choice of Primary School
Anotace:
Cílem bakalářské práce „The Role of English in Parents' Choice of Primary school“ je zanalyzovat výběr základní školy, roli anglického jazyka ve výběru a porovnat rozdíly mezi českými rodiči, anglicky mluvícími rodiči nebo anglicky mluvícími rodilými mluvčími. Teoretická část se zaobírá začátky vyučování anglického jazyka v Českých zemích a moderní historií začátků výuky druhého jazyka na českých základních …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “The Role of English in Parents' Choice of Primary School” is to analyse the parents' choice of primary school, the role of English in the choice and compare the differences between Czech parents and English speaking parents or native English speaking parents. Theoretical part deals with the beginnings of studying English in Czech lands and modern history of introduction …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta