Bc. Tomáš Kumpan, Ph.D.

Diplomová práce

Stratigrafie hraničního intervalu devonu a karbonu v Brně Líšni.

Stratigraphy of the Devonian/Carboniferoud bounday interval in Brno-Lisen
Anotace:
Na základě metod vysoce rozlišující stratigrafie (konodontová biostratigrafie, karbonátová sedimentologie a petrofyzika – gamaspektrometrie) byl v Lesním lomu (Brno – Líšeň, jižní část Moravského krasu) identifikován typický sled facií devon-karbonského hraničního multfifázového hangenbergského eventu.
Abstract:
Based on the high-resolution stratigraphic study (conodont biostratigraphy, carbonate sedimentology and petrophysics – gamma-ray spectrometry) typical facial succession of the global Devonian/Carboniferous boundary multiphase Hangenberg event was identified in the Lesní lom quarry (Brno – Líšeň, southern part of the Moravian Karst).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
  • Oponent: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie