Bc. Tomáš Kumpan, Ph.D.

Master's thesis

Stratigrafie hraničního intervalu devonu a karbonu v Brně Líšni.

Stratigraphy of the Devonian/Carboniferoud bounday interval in Brno-Lisen
Abstract:
Na základě metod vysoce rozlišující stratigrafie (konodontová biostratigrafie, karbonátová sedimentologie a petrofyzika – gamaspektrometrie) byl v Lesním lomu (Brno – Líšeň, jižní část Moravského krasu) identifikován typický sled facií devon-karbonského hraničního multfifázového hangenbergského eventu.
Abstract:
Based on the high-resolution stratigraphic study (conodont biostratigraphy, carbonate sedimentology and petrophysics – gamma-ray spectrometry) typical facial succession of the global Devonian/Carboniferous boundary multiphase Hangenberg event was identified in the Lesní lom quarry (Brno – Líšeň, southern part of the Moravian Karst).
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
  • Reader: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geology / Geology