Peter Macko

Bakalářská práce

Závislosť cenovej hladiny vín na jednotlivých označeniach pôvodu

Dependence between Price Levels of Wines and Various Geographical Indications
Abstract:
This bachelor´s thesis focuses at prices of wines which have various geographical indications. In this thesis, we use statistical analysis and test of independence within statistical set of different statistical variables, which consist of wine prices of three countries with long wine making tradition. These countries are Czech Republic, France and Italy. Countries of France and Italy have elaborative …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na ceny vín, ktoré nesú jednotlivé označenia pôvodu. Pomocou štatistických meraní a testu nezávislosti sledujeme závislosť jednotlivých premenných, práci meriame závislosť v štatistickom súbore, ktorý obsahuje ceny vín troch krajín s dlhodobou vinárskou tradíciou. Sú to krajiny Česká republika, Francúzsko a Taliansko. Krajiny Francúzsko a Taliansko majú prepracované apelačné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze