Bc. Samuel Kwame Saforo

Diplomová práce

Udržitelný rozvoj zemí EU

Sustainable Development of EU Countries
Abstract:
With the 21st-century globalization, worldwide dangers to humankind coming from hundreds of years of expansionist, self-absorbed utilization practice are progressively perceived by the global community. Global warming, pollution, poverty, and other forms of biological and ecological problems becomes a modern issue, influencing international bodies and governments to create methods of sustainable living …více
Abstract:
Globální komunita v rámci globalizace 21. století stále více vnímá celosvětové nebezpečí pro lidstvo, které vychází ze stovek let expanzivního a na sebe soustředěného využívání zdrojů. Globální oteplování, znečištění, chudoba a další formy biologických a ekologických problémů patří k moderním otázkám, které ovlivňují mezinárodní orgány a vlády, aby vytvořily metody pro rozvoj udržitelného života a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Saforo, Samuel Kwame. Udržitelný rozvoj zemí EU. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 8. 2019 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Governance

Práce na příbuzné téma