Theses 

Požár Prahy roku 1541 jako brána vstupu renesenance do Prahy. – Anna VRTÁLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Anna VRTÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Požár Prahy roku 1541 jako brána vstupu renesenance do Prahy.

The Great Fire of 1541 as Prague's Gateway to Renaissance

Anotace: CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Práce se zabývá třemi souvisejícími tématy: 1. Vývojem a vzhledem Malé Strany, Hradčan a Pražského hradu před požárem, tzn. na počátku 16. století. 2. Požárem Prahy v roce 1541, jeho průběhem, šířením a oběťmi na základě pramenů. 3. Následky požáru a vývojem Prahy v renesančním duchu v období po požáru až do období rudolfínského.

Abstract: The first part of the thesis is focused on the building development and its main events in the Lesser Quarter, Hradčany and the Prague Castle before the fire. It also briefly looks at some of the more important buildings of that period. The second part is mostly focused on the way the fire spread, with the most important source being the work of Wenceslaus Hajek of Libočan. The aim of this part of the thesis was to describe in detail the extent of the disaster and the damage it caused on property, as well as lives. In the final, third part I focused on the building development in the Lesser Quarter, Hradčany and the Prague Castle in the period from the fire to the start of early baroque. The thesis is mainly based on the work of Wenceslaus Hajek of Libočan: ?O nešťastné příhodě, kteráž se stala skrze oheň v Menším městě Pražském a na hradě Svatého Václava i na Hradčanech etc? and also on iconographical sources from the years 1493 and 1562. The hypothesis that the Prague fire of 1541 was the means of entrance for Prague Renaissance can be both confirmed and rejected. The Prague fire of 1541 certainly enabled Renaissance to become fully accepted in Prague, while before it was limited. On the other hand, it must be emphasized that Renaissance style was present in Prague even before the disastrous fire. But even though it was possible to find Renaissance in Prague to some extent, the fire was the final entryway that fully allowed Renaissance to become significant in Prague.

Klíčová slova: požár, Praha, 1541, Malá Strana, Hradčany, Pražský hrad, Václav Hájek z Libočan, gotika, renesance, přestavby, následky.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VRTÁLKOVÁ, Anna. Požár Prahy roku 1541 jako brána vstupu renesenance do Prahy.. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:09, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz