Bc. Jahongir Kamarov

Bakalářská práce

Effect of the Market Demand on the Firm's profit

Effect of the Market Demand on the Firm's profit
Anotace:
Příspěvek se zabývá vysvětlením a pochopením situace na trhu pod vlivem zákazníků a dodavatelů, jinými slovy ekonomickou koncepcí tržní poptávky a jejího dopadu na podnikání. Některé faktory jsou navíc podrobně objasněny, pomocí nichž je možné přesněji nastínit dopad různých ekonomických situací, zejména poptávky, na ziskovost podniku. V praktické části práce je analyzován vztah mezi tržní poptávkou …více
Abstract:
The paper deals with explaining and understanding the situation within the market under the influence of customers and suppliers, in other words, an economical concept of the market demand and its impact to the businesses. Moreover, some factors are clarified in details, with the help of which it is possible to more accurately outline the impact of different economic situations, in particular demand …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.