Bc. Jahongir Kamarov

Bachelor's thesis

Effect of the Market Demand on the Firm's profit

Effect of the Market Demand on the Firm's profit
Abstract:
Příspěvek se zabývá vysvětlením a pochopením situace na trhu pod vlivem zákazníků a dodavatelů, jinými slovy ekonomickou koncepcí tržní poptávky a jejího dopadu na podnikání. Některé faktory jsou navíc podrobně objasněny, pomocí nichž je možné přesněji nastínit dopad různých ekonomických situací, zejména poptávky, na ziskovost podniku. V praktické části práce je analyzován vztah mezi tržní poptávkou …more
Abstract:
The paper deals with explaining and understanding the situation within the market under the influence of customers and suppliers, in other words, an economical concept of the market demand and its impact to the businesses. Moreover, some factors are clarified in details, with the help of which it is possible to more accurately outline the impact of different economic situations, in particular demand …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2021
  • Supervisor: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.