Klára KOCHOVÁ

Bakalářská práce

Pojetí svobody ve filozofii Michela Foucaulta.

The Understandning of the Fereedom in Michel Foucault's Philosophy.
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je osobnost významného francouzského filozofa, postmodernisty a strukturalisty Michela Foucaulta, který žil ve 20. století a bezpochyby ovlivnil tehdejší i současnou filozofii. Budeme se zabývat jeho životem, myšlenkami a filozofií. Ústředním tématem poté bude jeho pojetí svobody. Dáme do souvislosti svobodu s mocí. Následně se zaměříme na svobodu a sexualitu, kterou rozebíral …více
Abstract:
The content of this bachelor thesis is the personality of an important French philosopher, postmodernist and structuralist Michel Foucault, who lived in the 20th century and undoubtedly influenced the former and contemporary philosophy. We will deal with his life, thoughts and philosophy. The central theme will then be his understanding of the freedom. We connect freedom with power. Then we focus on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCHOVÁ, Klára. Pojetí svobody ve filozofii Michela Foucaulta.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / matematika - občanská výchova

Práce na příbuzné téma