Bc. Kryštof Luňák

Master's thesis

Customer Experience as a Sustainable Source of Competitive Differentiation in the Age of Internet-Perspective of the Hotel Industry

Customer Experience as a Sustainable Source of Competitive Differentiation in the Age of Internet-Perspective of the Hotel Industry
Abstract:
Diplomová práce předkládá zákaznickou zkušenost jako způsob odlišení od konkurence. Teoretická část stanovuje stabilní základ skrze detailní popis termínu zákaznická zkušenost a vyzdvyhnutí její důležitosti v době internetu/zákazníka. Představením základních metod výzkumu se dostávám k metodologii práce s informacemi týkajících se zákaznické zkušenosti. Cíle práce jsou: podat důkaz, že zákaznická zkušenost …more
Abstract:
This diploma thesis presents customers experience as a source of competitive differentiation. The theoretical part of my diploma thesis setting a stable background by detailed explanation what Customer Experience means and what is its importance in the Age of Internet/Age of Customer. By introducing the main research methods I’m getting to the methodology of working with information regarding customers …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Ing. Andrej Mazán, MBA
  • Reader: Mgr. Jiří Amler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní