Lucie KOLOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Vizualizace EEG/ERP signálu v EEG/ERP Portálu

Visualization of EEG/ERP signal in EEG/ERP Portal
Anotace:
Tato práce pojednává o vizualizačním nástroji pro zobrazení EEG/ERP signálu, který se získává v rámci natáčení neuroinformatických experimentů. Data a metadata získaná z těchto experimentů jsou ukládána v databázi, nad níž běží EEG/ERP Portál. Samotná data, tedy průběh vln zaznamenaný při experimentu, jsou uložena v bežně nečitelné binární podobě. Vizualizace tohoto signálu je vhodným řešením, protože …více
Abstract:
This thesis deals with the visualization of EEG/ERP signal gained from neuroinformatic experiments. Data and metadata gained from these experiments are stored in the database and the EEG/ERP Portal is its user interface. The visualization is essential, because the data are stored in special binary non-trasparent format. Therefore the visualization is a suitable solution, which will provide the online …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Ježek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLOUŠKOVÁ, Lucie. Vizualizace EEG/ERP signálu v EEG/ERP Portálu. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika