Bc. Karolína Pánková

Bakalářská práce

Váha mlčení a americký cizinec jako fenomén. Analýza stylu rané tvorby Jima Jarmusche

The Weight of Silence and American Stranger as a Phenomenon. Analysis of Style in Jim Jarmusch's Early Work
Anotace:
Jim Jarmusch je legendou americké nezávislé kinematografie. Tato práce analyzuje specifické tvůrčí principy jeho rané tvorby na základě rozboru dvou snímků z tohoto období pocházejících: Mimo zákon (Down by Law) a Podivnější než ráj (Stranger than Paradise).
Abstract:
Jim Jarmusch is a legend of independent american cinema. This thesis analyses specific creative principles of his early work by breaking down two of his movies from the given time: Down by Law and Stranger than Paradise.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.