Ing. Bc. Jiří Bilík

Master's thesis

Měření povrchové energie pevných látek a kapalin

Measurement of surface energy of solids and liquids
Abstract:
Tato diplomová práci se věnuje studiu metod měření volné povrchové energie pevných látek a povrchového napětí kapalin. Práce zahrnuje popis používaných experimentálních metod a analýzu nejčastěji používaných modelů pro výpočet celkové volné povrchové energie a jejích komponent. Pro charakterizaci volné povrchové energie byly použity odtrhovací metody, metoda visící kapky a metoda měření kontaktních …more
Abstract:
This thesis deals mainly with methods of measuring the free surface energy of solids and the surface tension of liquids. It describes the most used experimental methods and analyses the most frequent models of calculating the total free surface energy and its components. Two methods were used to characterize to the free surface energy, the tear-off method, method of pedant drop and contact angle measurements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta