Bc. Kristína Éderová

Bakalářská práce

Molekulová spektroskopie povrchových úprav dřevěných historických předmětů

Molecular spectroscopy of wooden historical objects surfaces
Abstract:
In this thesis we study historical furniture surfaces, which are examined by means of infrared and Raman spectroscopy. First step was to build a database of standard materials, which were used as a protection of furniture surface, but also for improving of their aesthetic quality. Natural resins, linseed oil, beeswax and others were used. The second step was sampling from the real historical pieces …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa venujeme povrchovým úpravám historického nábytku, ktoré skúmame pomocou infračervenej a Ramanovej spektroskopie. V prvom kroku bola vytvorená databáza štandardov, do ktorej boli zaradené látky používané na ochranu povrchu nábytku ale aj zvýšenie jeho estetických vlastností. Išlo prevažne o prírodné živice, ľanový olej, včelí vosk a ďalšie. Druhým krokom bol odber vzoriek …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Kohútová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta