Theses 

MARKETING STRATEGY FOR THE LAUNCH OF A NEW PRODUCT IN THE CZECH MARKET FOR A STARTUP COMPANY – Darshan Nicolas Teji Singh Mejia

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Darshan Nicolas Teji Singh Mejia

Bakalářská práce

MARKETING STRATEGY FOR THE LAUNCH OF A NEW PRODUCT IN THE CZECH MARKET FOR A STARTUP COMPANY

uvedení nového produktu na český trh start upovou firmou

Anotace: Cílem této bakalářské práce je navrhnout pro Společnost X marketingovou strategii uvedení nového produktu (platánové chipsy) na český trh. Práce bude rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou (analytickou). Teoretická část pokryje základní informace vztahující se k teorii uvedení produktu, marketingové strategii a analýze trhu. Praktická část se zaměří na stanovení nejvhodnější marketingové strategie uvedení produktu, kterou použije Společnost X.Tato bakalářská práce je založena na primárních a sekundárních informačních zdrojích (rešerše odborné literatury), které se věnovaly současné situaci na trhu, průzkumu trhu, dále analýze konkurentů, zákazníků a tržního stavu.Praktická část obsahuje SWOT analýzu nového produktu/nové společnosti, interní dokumentaci Společnosti X a reklamní materiál Společnosti X a konkurentů. Taktéž je v této části zahrnut vlastní průzkum trhu, jež proběhl ve formě focus group.

Abstract: The aim of this thesis is to develop the marketing strategy for Company X to use for launching a new product (plantain snack) in the Czech market. The thesis will be divided into two parts: theoretical and practical (analytical). The theoretical part will cover the basic information relevant to the theory product launch, marketing strategy, and market analysis. The practical section will focus on establishing the most appropriate marketing strategy for a product launch to be used by the Company X.This thesis will be based on primary and secondary information sources (research based on professional literature) about the current market situation, customers, and competitors, (marketing research), the state of the market as well as an analysis of competitors.The practical part of the thesis will consist of the SWOT analysis of the new product/ company, internal documents of the Company X and promotional materials of both Company X and competitors, as well as an own marketing research material, in the form of focus groups.

Klíčová slova: Uvedení, Marketingová strategie, Chipsy

Keywords: Snacks, Marketing, Launch

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: Přemysl Průša
  • Oponent: Alexandr Asmalovskij

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71275

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz