Darshan Nicolas Teji Singh Mejia

Bakalářská práce

MARKETING STRATEGY FOR THE LAUNCH OF A NEW PRODUCT IN THE CZECH MARKET FOR A STARTUP COMPANY

uvedení nového produktu na český trh start upovou firmou
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout pro Společnost X marketingovou strategii uvedení nového produktu (platánové chipsy) na český trh. Práce bude rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou (analytickou). Teoretická část pokryje základní informace vztahující se k teorii uvedení produktu, marketingové strategii a analýze trhu. Praktická část se zaměří na stanovení nejvhodnější marketingové …více
Abstract:
The aim of this thesis is to develop the marketing strategy for Company X to use for launching a new product (plantain snack) in the Czech market. The thesis will be divided into two parts: theoretical and practical (analytical). The theoretical part will cover the basic information relevant to the theory product launch, marketing strategy, and market analysis. The practical section will focus on establishing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: Přemysl Průša
  • Oponent: Alexandr Asmalovskij

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71275