BA Zdeněk FEKAR

Diplomová práce

Význam public relations v integrované marketingové komunikaci a jeho vliv na efektivitu dalších nástrojů komunikace

The importance of public relations in integrated marketing communications and its impact on efficiency of other communication tools
Anotace:
Tématem této práce je význam public relations v integraci marketingových komunikací a jeho vliv na efektivitu dalších nástrojů marketingových komunikací. V teoretické části na základě literární rešerše hledám odbornou oporu pro realizaci marketingového průzkumu na dané téma. V praktické části analyzuji informace získané dotazníkovým šetřením mezi předními českými firmami a následně zjištěné skutečnosti …více
Abstract:
The topic of this thesis is the importance of public relations in the integration of marketing communications and its influence on the effectiveness of other marketing communications tools. Based on bibliographic search, in the theoretical part I look for expert support for carrying out marketing research on the given subject. In the practical part I analyse information obtained by means of a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 18519

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FEKAR, Zdeněk. Význam public relations v integrované marketingové komunikaci a jeho vliv na efektivitu dalších nástrojů komunikace. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe