Bc. Lucie DOMESOVÁ

Diplomová práce

Vztahová vazba a pracovní chování zaměstnanců v administrativě

Attachment and work behavior of employees in administration
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zjistit vztah mezi vztahovou vazbou a pracovním chováním, konkrétně jsme se zaměřili na vztah dominance a submise v práci, motivaci k vedení a motivaci k ocenění. Diplomová práce byla zacílena na administrativní pozice vybraného podniku. Pro kvantitativní část výzkumu byla využita sebehodnotící škála ECR. Výsledný vzorek činil 103 respondentů ve věku od 21 do 61 let. Výběrový …více
Abstract:
The goal of the thesis was to find out the relationship between attachment and work behavior, we specifically focused on the relationship between domination and submission at work, motivation to lead and motivate toward awards. The diploma thesis was aimed to administrative positions of selected company. For the quantitative part of the research we used self-report scale ECR. The sample totaled 103 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOMESOVÁ, Lucie. Vztahová vazba a pracovní chování zaměstnanců v administrativě. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0zdtbr 0zdtbr/2
30. 3. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 3. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.