Theses 

Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet – Kryštof VEČEREK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kryštof VEČEREK

Bakalářská práce

Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet

Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet

Abstract: The aim of the thesis is the analysis of the influence of the Internet on the music industry and the analysis of alternative marketing strategies in the music industry. The theoretical part describes the Internet, the history and principles of the music industry, the influence of the Internet on marketing and the concept of marketing mix. It then applies this information to the marketing strategies and possibilities in the music industry in the age of the Internet. This serves as the theoretical foundation for the second part of the thesis. The analytic part analyses the individual marketing strategies and the influence of the Internet and music piracy on the music industry. The strategies are evaluated based on the sales performance of the music and various other aspects. The thesis then provides several instructions for musicians regarding marketing strategies. The conclusions are: the negative effect of music piracy is minimal, in some instances even positive; the Internet has benefited the music industry in numerous ways; it is possible to be a successful musician and the most viable way is through diversifying of the product aspect of the marketing mix.

Abstract: Záměrem bakalářské práce je analýza vlivu internetu na hudební průmysl a analýza alternativních marketingových strategií v hudebním průmyslu. Teoretická část popisuje internet jako takový, historii a principy hudebního průmyslu, vliv internetu na marketing a koncept marketingového mixu. Tyto poznatky jsou následně aplikovány na marketingové možnosti a strategie v hudebním průmyslu. Toto slouží jako teoretické východisko pro praktickou část. Praktická část analyzuje jednotlivé marketingové strategie a vliv internetu na hudební průmysl. Strategie jsou hodnoceny podle prodejnosti hudby a různých dalších faktorů. V závěru práce nabízí několik obecných a konkrétních doporučení pro hudebníky ohledně marketingových strategií. Dosažené závěry jsou tyto: internet hudební průmysl v mnoha směrech obohatil; negativní vliv hudebního pirátství je minimální, v některých aspektech dokonce pozitivní; je možné dosáhnout úspěchu jako hudebník a ideálním způsobem je diverzifikace produktové části marketingového mixu

Keywords: internet, hudební pirátství, hudební průmysl, marketing, marketingové strategie

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
  • Identifikátor: 19600

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Pospíšil

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19600 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

VEČEREK, Kryštof. Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:46, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz