Kryštof VEČEREK

Bakalářská práce

Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet

Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet
Abstract:
The aim of the thesis is the analysis of the influence of the Internet on the music industry and the analysis of alternative marketing strategies in the music industry. The theoretical part describes the Internet, the history and principles of the music industry, the influence of the Internet on marketing and the concept of marketing mix. It then applies this information to the marketing strategies …více
Abstract:
Záměrem bakalářské práce je analýza vlivu internetu na hudební průmysl a analýza alternativních marketingových strategií v hudebním průmyslu. Teoretická část popisuje internet jako takový, historii a principy hudebního průmyslu, vliv internetu na marketing a koncept marketingového mixu. Tyto poznatky jsou následně aplikovány na marketingové možnosti a strategie v hudebním průmyslu. Toto slouží jako …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 19600

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Pospíšil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEČEREK, Kryštof. Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe