Bc. Roman Jakubčo

Diplomová práce

Integrace projektu RESTEasy s projektem Apache Camel

RESTEasy integration with Apache Camel project
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a vyvinúť nový Camel komponent a to ingtegrovaním dvoch open-source projektov Apache Camel a RESTEasy. Tento nový komponent bude slúžiť ako RESTful webová služba v integračnom frameworku Camel.
Abstract:
The purpose of this master’s thesis is to design and develop new Camel component by integrating two open-source projects Apache Camel and RESTEasy. This new component will act as RESTful web service in the Camel integration framework.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Nguyen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma