Mgr. Hana Kloudová

Master's thesis

Dopravní výchova ve vyučování na ZŠ

Traffic education in Primary schools
Abstract:
Diplomová práce pojednává o výuce dopravní výchovy na 1. stupni ZŠ. Teoretická část popisuje cíle a principy dopravní výchovy, využití kooperativní výuky v rámci dopravní výchovy. Postavení vzdělávací oblasti – Člověk a jeho svět v Rámcovém vzdělávacím programu. Praktická část obsahuje metodické přípravy na vyučování, ukázku zpracovaného projektu na téma „Je v naší obci bezpečně?“.
Abstract:
The final thesis deals with traffic education in Primary schools. The theoretical part explains the aims and principles of traffic education, using cooperative means in terms of traffic safety education. There is a special emphasis in terms of 'Men and their world' in Educational Programme Network. The practical part consists of methodology, lesson plans and a short example of the project 'Is our town …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta