Mgr. Pavel Prostřední

Bakalářská práce

Webový informační systém sportovního klubu

Web Based Information System of Sport Club
Anotace:
Bakalářská práce Webový informační systém sportovního klubu se zabývá analýzou a konkrétním návrhem efektivního informačního systému pro uzavřené komunity typu sportovní kluby, turistické oddíly, zájmové skupiny apod. Cílem bylo vytvořit prototyp systému, který bude poskytovat informační hodnotu směrem ven z komunity za účelem public relations a dovnitř komunity za účelem zefektivnění informačních …více
Abstract:
A Bachelor project Web Based Information System of Sport Club considering of analysing and specific concept efficient information system for enclosed communities like sport clubs, turist clubs, etc. The final goal was create a prototype of system providing information value directly out from community in order to improve communication channels.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2006
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky