Bc. Xuan Hai Pham

Bakalářská práce

Finanční krize v USA a její dopad na evropské finanční trhy

Financial crises in the USA and its impact on European financial markets
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je na základě analýzy příčin, průběhu a následků finanční krize v USA a jejího dopadu na evropské finanční trhy formulovat doporučení pro subjekty finančního trhu. V práci je také obsažena analýza zavedených opatření pro zmírnění následků krize. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je vymezen a klasifikován pojem finanční krize. Druhá kapitola se zabývá …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is on the basis of analysis of causes, process and consequences of the financial crisis in the USA and its impact on European financial markets, formulate recommendations for subjects of a financial market. Bachelor thesis also contains analysis of implemented measures for mitigating the consequences of the crisis. Bachelor thesis is divided into five chapters. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Věra Jančurová
  • Oponent: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance