Bc. Jindřich Bartek

Bakalářská práce

Spolupráce v komunitních (sociálních) sítích v reálném čase

Real-time collaboration in social networks
Anotace:
Práce nejprve popisuje historii a současnou situaci na poli komunitních sítí. Rozebírá jejich funkcionality se zaměřením na spolupráci v reálném čase. Hodnotí implementaci a použitelnost těchto funkcionalit a popisuje jejich výhody a nevýhody. Funkcionality spolupráce v reálném čase porovnává s funkční nabídkou webových služeb Google Docs, Microsoft Office Live a Google Wave. Dále práce podrobně zkoumá …více
Abstract:
Thesis describes history and current overview on field of commercial social nets. Anatomizes their funcionalities with focus on real-time cooperation. Real-time cooperation functionalities compares with functionalities incorporated in web-site services Google Docs, Microsoft Office Live and Google Wave. Further thesis analyse in detail Google Wave communication service. Discuses usability of open-source …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: RNDr. Ing. Lucie Pekárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika