Bc. Jindřich Bartek

Bachelor's thesis

Spolupráce v komunitních (sociálních) sítích v reálném čase

Real-time collaboration in social networks
Abstract:
Práce nejprve popisuje historii a současnou situaci na poli komunitních sítí. Rozebírá jejich funkcionality se zaměřením na spolupráci v reálném čase. Hodnotí implementaci a použitelnost těchto funkcionalit a popisuje jejich výhody a nevýhody. Funkcionality spolupráce v reálném čase porovnává s funkční nabídkou webových služeb Google Docs, Microsoft Office Live a Google Wave. Dále práce podrobně zkoumá …more
Abstract:
Thesis describes history and current overview on field of commercial social nets. Anatomizes their funcionalities with focus on real-time cooperation. Real-time cooperation functionalities compares with functionalities incorporated in web-site services Google Docs, Microsoft Office Live and Google Wave. Further thesis analyse in detail Google Wave communication service. Discuses usability of open-source …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Reader: RNDr. Ing. Lucie Pekárková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics