Michaela ŠŤASTNÁ

Bakalářská práce

Glycerol v kosmetice

Glycerol in Cosmetics
Anotace:
Práce se zabývá problematikou glycerolu a jeho využitím v kosmetice. Dále pak jeho charakteristikou, možnostmi jeho výroby a využitím v různých kosmetických prostředcích.
Abstract:
The work deals with problematic of glycerol and its use in cosmetics. Furthermore, the characteristics of glycerol, possibilities of its production and its utilization in various cosmetic products are described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Vltavská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŤASTNÁ, Michaela. Glycerol v kosmetice. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe