Bc. Radek Polach

Diplomová práce

Úvěrové riziko banky a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Credit risk of bank and its regulating view of experience worlds financial crisis
Anotace:
Práce slouží k poskytnutí základního přehledu o úvěrovém riziku v bance, obezřetném podnikání na bankovním i kapitálovém trhu a základních informací o způsobu řízení úvěrového rizika v období před soudobou finanční krizí. Obsahuje strukturovaný přehled požadavků Basel II a základní informace o příčinách, průběhu a dopadech soudobé finanční krize. Cílem práce je zmapování změn ve způsobu řízení úvěrového …více
Abstract:
This summary intends to present a general overview of credit risk of banks and of prudent enterprise in bank a capital market and basic information about how to manage credit risk in the current period before the financial crisis. The summary contains structural overview of list of Basel II requirements and basic information about the causes, course and impact of current financial crisis. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby