Theses 

Mikroskopická analýza vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky z České republiky – Nela ŠUJANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí

Nela ŠUJANOVÁ

Bakalářská práce

Mikroskopická analýza vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky z České republiky

Microscopical analysis of powdery mildew samples originated from various hosts of family Cucurbitaceae from various countries and their comparison with Czech cucurbit powdery mildew samples

Anotace: 1. Zpracování literární rešerše k danému tématu. 2. Mikroskopická analýza morfologických znaků anamorfního (nepohlavního), případně teleomorfního stadia (bude-li přítomno) u studovaného souboru herbarizovaných vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae získaných z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky téhož patogenu z Česka. 3. Porovnání získaných experimentálních dat s literárními údaji. 4. Tabelární a grafické shrnutí získaných dat a jejich interpretace. Rozsah práce: 40 stran plus 10 stran obrazová a grafická příloha.

Abstract: 1. Processing literary research on the given topic. 2. Microscopic analysis of morphological features of the anamorphic or teleomorphic stage (if present) in the studied set of herbarium samples of pumpkin powdery dips coming from different host plants of the family Cucurbitaceae obtained from different countries of the world and their comparison with samples of the same pathogen from the Czech Republic. 3. Comparison of obtained experimental data with data in scientific literature. 4. Tabular and graphical summary of acquired data and their interpretation. Scope of work: 40 pages plus 10 pages image and graphic attachment.

Klíčová slova: konidie, padlí dýňovitých, Golovinomyces orontii, Podosphaera xanthii

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=220603 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

ŠUJANOVÁ, Nela. Mikroskopická analýza vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky z České republiky. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 19:02, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz