Nela ŠUJANOVÁ

Bakalářská práce

Mikroskopická analýza vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky z České republiky

Microscopical analysis of powdery mildew samples originated from various hosts of family Cucurbitaceae from various countries and their comparison with Czech cucurbit powdery mildew samples
Anotace:
1. Zpracování literární rešerše k danému tématu. 2. Mikroskopická analýza morfologických znaků anamorfního (nepohlavního), případně teleomorfního stadia (bude-li přítomno) u studovaného souboru herbarizovaných vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae získaných z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky téhož patogenu z Česka. 3. Porovnání získaných …více
Abstract:
1. Processing literary research on the given topic. 2. Microscopic analysis of morphological features of the anamorphic or teleomorphic stage (if present) in the studied set of herbarium samples of pumpkin powdery dips coming from different host plants of the family Cucurbitaceae obtained from different countries of the world and their comparison with samples of the same pathogen from the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUJANOVÁ, Nela. Mikroskopická analýza vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky z České republiky. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0zxrc7 0zxrc7/2
9. 8. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9. 8. 2017
Marklová, E.
10. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.