Bc. Lenka CHALOUPKOVÁ

Diplomová práce

Laboratorní vyšetření herpetických infekcí (EBV, CMV) u pacientů Nemocnice České Budějovice, a.s.

Laboratory examination of herpetic infections (EBV, CMV) in patients of Hospital České Budějovice, a.s.
Anotace:
Cílem práce je porovnání tří rutinních vyšetření diagnosticky cílených na průkaz EBV nebo CMV infekce - sérologie, PCR a buněčná imunita. Zhodnocen je soubor pacientů vyšetřených za období 2017 - 2019 v Nemocnici České Budějovice, a.s. V diskusi jsou porovnány vlastní výsledky s literárními údaji a posouzeny možnosti praktického uplatnění dosažených výsledků, poznatků a doporučení.
Abstract:
The aim of this work is to compare three routine examinations diagnosed with the detection of EBV or CMV infection - serology, PCR and cellular immunity. The group of patients examined for the period 2017 - 2019 in the Hospital of České Budějovice, a.s. In the discussion, the results are compared with the literature data and the possibilities of practical application of the achieved results, findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHALOUPKOVÁ, Lenka. Laboratorní vyšetření herpetických infekcí (EBV, CMV) u pacientů Nemocnice České Budějovice, a.s.. Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 103ndz 103ndz/2
29. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.