Zuzana Šinková

Bakalářská práce

Fluktuace zaměstnanců ve výrobní organizaci

Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku fluktuace zaměstnanců ve výrobní organizaci. Cílem práce je analyzovat příčiny a míru fluktuace společnosti XY CZ a na základě analýzy dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení spokojenosti a ke snížení fluktuace. Teoretická část se zabývá problematikou fluktuace, příčinami vzniku, metodami měření, vzniklými …více
Abstract:
This Bachelor´s Thesis focuses on challenges with employee fluctuation in the manufacturing organization. The goal of thesis is analysis of causes and level of employee turnover in the company XY CZ and based on that analysis recommended solutions which will lower employee fluctuation in the organization. The theoretical part deals with the issue of turnover, its causes, measurement methods, incurred …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/104bwg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty