Bc. Vojtěch Hansal

Bakalářská práce

Pohon pásového dopravníku sypkých materiálů

Anotace:
Tato bakalářská páce se zabývá návrhem kompletního pohonného systému pásového dopravníku sypkých hmot. Součástmi pohonného systému je elektromotor o výkonu 15 [kW], dvourychlostní převodovka s výstupními otáčkami 200 [1 . min-1] a 100 [1 . min-1] a řetězový převod pohánějící buben dopravníku. Vše je uloženo ve svařovaném rámu. Práce obsahuje literární rešerži, kompletní výpočet převodovky a kontrolu …více
Abstract:
This bachelor thesis solves the whole construction of belt conveyor driving system. The drive system contains 15 [kW] electric engine, two- speed gearbox with 200 [rpm] and 100 [rpm] and chain transmission which drives the conveyor. All drive system is placed in welded frame. This thesis contains literary recherche, complete numeric calculation of gearbox and Finite Element Method controll of specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hansal, Vojtěch. Pohon pásového dopravníku sypkých materiálů. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojní inženýrství