Bc. Kamila Jakubíková

Bakalářská práce

Zneužívání alkoholu (aktuální právní a psychologické aspekty)

Alcohol Abuse (Current Legal and Psychological Aspects)
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce „Zneužívání alkoholu - psychologické a právní aspekty“ je jednak analýza problematiky alkoholismu z psychologického hlediska v kontextu naší společnosti a dále analýza současné právní úpravy regulující prodej a konzumaci alkoholu a také postihující správní delikty a trestné činy s alkoholismem související. Dle mého názoru není současná legislativa v této oblasti dostatečně …více
Abstract:
The goal of my thesis: “The abuse of alcohol – psychological and legal aspects” is first to analyze the problem of alcoholism in our society from the psychological point of view and secondly the analysis of the current legislative concerning selling and consumption of alcoholic beverages concerning under-aged, as well as the law dealing with crimes related to alcoholism. In my opinion, the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta