Petr Krupa

Bakalářská práce

Přestavba křižovatky ulic Orlovská - Betonářská v Ostravě

Reconstruction of Intersection Orlovská Street and Betonářská Street in Ostrava
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přestavba stávající úrovňové křižovatky ulice Orlovská s ulicí Betonářská v Ostravě na okružní křižovatku. Důvodem přestavby je usnadnění levého odbočení, jak z vedlejší, tak i z hlavní komunikace v důsledku převládající intenzity dopravy v přímém směru. První část se zabývá stávajícím stavem úrovňové křižovatky, provedeným dopravním průzkumem a vyhodnocením dopravní nehodovosti …více
Abstract:
The goal of bachelor thesis is the reconstruction of the existing intersection Orlovská Street and Betonářská Street in Ostrava to an roundabout. The reason is to simplify left turn from primary road and secondary road due to the prevailing traffic intesity in a straigt line. The fist part deals with the current state of intersection, traffic monitoring and evaluation of traffic accidents. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava