Jana Králová

Bakalářská práce

Profesní odpovědnost auditorů, daňových poradců a účetních

Professional liability of auditors, tax advisors and accountants
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá profesemi auditorů, daňových poradců a účetních. Cílem je popsat profesní odpovědnost sledovaných odborných povolání. Problematika je řešena z pohledu České republiky. Práce charakterizuje audit včetně jeho základních druhů, popisuje předpoklady výkonu auditorské činnosti a pracovní postupy auditora. Dále definuje daňové poradenství a daňový systém České republiky, vymezuje …více
Abstract:
The thesis focuses on professions of auditors, tax advisors and accountants. The aim of the thesis is to describe the professional liability of studied professional occupations. This issue is solved from the perspective of the Czech Republic. The thesis characterizes audit including its basic types, describes requirements of the auditing activity and working practices of the auditor. It also defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Lenka Nováková
  • Oponent: Jan Molín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32745

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku