Petr Slavíček

Bakalářská práce

Regionální osobní železniční doprava v České republice

Regional personal railway transportation in Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je analýza regionální osobní železniční dopravy v České republice. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se budu věnovat legislativní úpravě osobní železniční dopravy v České republice a Evropské Unii. Opírat se budu o zákon 266/1994 Sb. o drahách, Prohlášení o dráze celostátní a regionální a čtyři balíčky o železničních drahách, které přijala Evropská …více
Abstract:
The goal of the thesis is an analysis of regional personal railway transportation in Czech Republic. The thesis is divided to theoretical and practical part. In the theoretical part I will devote myself to legislation of personal railway transportation in Czech republic and European Union. I will extract from law 266/1994 Sb. o drahách, Prohlášení o dráze celostátní a regionální and four railway packages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Miloš Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57673